תחילת פעולה של ספרינקלר טמפרטורה מתבצעת באופן אוטומטי כאשר המנגנון מזהה טמפרטורה גבוהה. מיד עם זיהוי החום המוגבר מופעלת המערכת והמים מותזים לכל עבר. ספרינקלר טמפרטורה מזהה את האש על פי חומה הגבוהה. החום גורם להתנפצות של זכוכית אשר מפעילה את המערכת. ישנן מערכות אשר פועלות בצורה שונה תוך התזת גז או קצף. נדגיש כי לאחר הפעלת המערכת לכיבוי אש יש להחליף את הספרינקלרים.
מהו ספרינקלר מוסתר?
ההחלטה האם להשתמש בספרינקלרים גלויים או מוסתרים אינה גורעת מבטיחות המערכת. ספרינקלר מוסתר יותקן בצורה אשר אינה גורעת מעיצוב החדר. באי המקום לא יוכלו להבחין במערכת הכיבוי. ספרינקלר מוסתר מתאים לשימוש במשרדים מעוצבים, אולמות תצוגה ושאר אתרים בהם מבקשים הבעלים להסתיר את קיום המערכת. נציין כי כל דרישה להתקנה מוסתרת באה לידי ביטוי במחירים. צפוי כי תשלמו בעבור כל ספרינקלר מחיר גבוהה יותר. כמו בכל תחום אחר, גם ספרינקלר מחיר נקבע על פי איכות המוצר ומורכבות העבודה. כאשר מדובר בעבודה מורכבת הדורשת חלקים יקרים יותר, המחיר יהיה בהתאם.