מתקין מערכות גילוי אש | מתכנני מערכות כיבוי אש | מתקין ספרינקלרים

העצה הטובה ביותר שיוכלו מתכנני מערכות כיבוי אש לתת היא פנייה מוקדמת ככל האפשר אל אנשי המקצוע המובילים בתחום.
מתכנני מערכות כיבוי אש מפצירים בבעלי עסקים לקבל על עצמם אחריות מלאה לביטחון אש מקיף.
מתקין מערכות גילוי אש ימליץ לכם על המערכת המתאימה ביותר לתנאי השטח שלכם. 

על כן, כל מתקין מערכות גילוי אש יבקש לבצע סיור מוקדם במקום בכדי לבחון את התנאים בשטח ולהתאים לכם מערכת מתאימה.

מתקין מערכות גילוי אש ממליץ על התקנה חכמה של ספרינקלרים.
מיקום נכון וכיסוי מלא של השטח כולו הם הפרמטרים החשובים ביותר.  
מתקין ספרינקלרים ממליץ על בדיקות תקופתיות ותחזוקה קבועה של כל מערכת כיבוי אש. מתקין ספרינקלרים יוכל לבצע גם את פעולות התחזוקה הדרושות למערכת. יש להקפיד על החלפת מתזים שבורים, בדיקת תקינות בצינורות, שמירת ברז המים פתוח ועוד.

רק מתקין ספרינקלרים מוסמך יוכל לבצע בעבורכם את כל פעולות התחזוקה הדרושות.
תדירות הטיפולים נקבעת על פי אופי השימוש במערכות וסוג המערכת אשר הותקנה לכם.

 מתקין מערכות גילוי אש | מתכנני מערכות כיבוי אש | מתקין ספרינקלרים