כמו כל מערכת בטיחות אחרת, גם ספרינקלרים יש לבדוק ולתחזק אחת לתקופה. שחיקה טבעי, בלאי או הצטברות של לכלוך, עשויים לפגוע בתקינות במערכת. שימו לב, מערכות גילוי אש ועשן אינן דורשות פעולות תחזוקה רבות. כל שתתבקשו לעשות הוא להגן על המערכת, לבצע בדיקות תקופתיות ולוודא כי ישנה זרימת מים תקינה אל הצינורות.

חשוב להימנע מסגירת צינור המים אשר מוביל את המים לצינורות, תליית חפצים על המתזים או על הצינורות וחסימה של הספרינקלרים בכל דרך. אם התקנתם ארונות ספרים גבוהים אשר מגבילים את פעילות המערכת, יש לבצע הערכה מחודשת. לאחר ביצוע שיפוצים או עיצוב מחדש של המתחם יש לבצע את השינויים הדרושים במערכת הכיבוי.

1.     ספרינקלרים שבורים יש להחליף בהוראת מכון התקנים ספרינקלרים.
2.     מומחה ספרינקלרים  אומר : אין לעשות כל שימוש במערכת הכיבוי פרט לשימוש לו נועדה.
3.     בכל חשש לתקלה או אי תקינות, יש לפנות מיד אל מומחה ספרינקלרים.
4.     הקפידו לוודא כי אלו מערכות גילוי אש ועשן עם אישור מכון התקנים ספרינקלרים.
5.     בצעו תרגולים לפינוי המתחם במקרה של שריפה. מיד כאשר מופעלת האזעקה יש לפנות את המתחם ולהזעיק את כוחות הכיבוי