פעולות אחזקה ושירות למערכות כבוי אש נדרשות עפ"י תקני NFPA ועל פי תקן ישראלי 1596 חלק 1
התחזוקה השוטפת למערכות כבוי אש הינה חיונית ונדרשת לתפעול שוטף ותקין.

על פי חוק ותקנות כיבוי אש, כל מערכת כיבוי אש מחויבת בביצוע בדיקות תקינות תקופתיות.

חברת הספרינקלרים בע"מ  הוסמכה לפי ת"י 1928 לביצוע עבודות אחזקה למערכות שונות:

– בדיקה של כלמערכות כיבוי האש בכל רחבי המבנה.
– תקינות הציוד.
– בדיקת לחצים.
– אישור על תקינות המערכות..

כמו כן, החברה מציעה שירותים נוספים:

  • אחזקה שוטפת של מערכות כיבוי אש.
  • בדיקה תקופתית של תקינות המערכות.
  • בדיקות תקינות משאבות ולחצים תקופתיים במערכות.
  • הקמת תיק אחזקה למבנה או לעסק.
  • חתימה על תקינות מערכת ומשאבות.
  • אישורי מז"ח תקופתיים
  • ספרינקלרים